Cienijama kliente/Godatais klient!

Esam konstatejuši, ka jums ir veca parlukprogramma, kas vairs netiek atbalstita, tadel ir iespejams, ka timekla vietne nebus parlukojama pilniba. Tadel iesakam atjauninat parlukprogrammu, izmantojot šo saiti.

Jusu parlukprogramma neatbalsta Javascript, kas nepieciešams, lai timekla vietne butu parlukojama. Parliecinieties, vai parlukprogramma Javascript atbalsts nav atspejots.