Filtrs

0

Pasūtīšanas noteikumi

Cellbes pasūtīšanas noteikumi

1. Pasūtīšanas noteikumu piemērošana
1.1. Šie pasūtīšanas noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi) ir piemērojami visiem līgumiem (turpmāk tekstā Līgums), kas tiek noslēgti, pamatojoties uz pasūtījumu, kuru preces pasūtošā persona (turpmāk tekstā Jūs) izdara Cellbes interneta veikalā Latvijā adresē www.cellbes.lv vai no Cellbes pasta pasūtījumu katalogiem, ko Latvijā izplata Cellbes AB (turpmāk tekstā kopā Cellbes katalogs), un kuru izpilda Cellbes AB (turpmāk tekstā Cellbes).

1.2. Pasūtījumus var izdarīt tikai 18 gadus sasniegušas un vecākas personas, kurām nav nodibināta aizgādnība un kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā.

1.3. Jebkuru preču vai pakalpojumu iekļaušana Cellbes katalogā konkrētā laikā neparedz un negarantē, ka preces vai pakalpojumi būs pieejami jebkurā laikā. Cellbes patur tiesības pārtraukt jebkuras preces pārdošanu jebkurā laikā.

1.4. Cellbes ir tiesības vienpusēji grozīt Noteikumus jebkurā laikā. Grozītie Noteikumi ir spēkā tikai attiecībā uz tiem pasūtījumiem, kas izdarīti pēc Noteikumu grozīšanas, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. Pašreizējā Noteikumu redakcija ir spēkā no 01.04.2023, tā aizstāj visas iepriekšējās redakcijas un ir spēkā līdz nākamās redakcijas publicēšanai.

2. Informācija par Pārdevēju
2.1. Pārdevējs ir Cellbes AB, reģistrācijas kods 556540-2152, adrese 501-87 Borås SE-O, Zviedrija.
2.2. Cellbes klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija:
Adrese: Cellbes, a/k 73, Olaine, LV-2114
E-pasts: info@cellbes.lv
Tālrunis: 67652274

3. Preču pamata raksturojums
Preču pamata raksturojums ir sniegts Cellbes katalogā.

4. Līguma noslēgšana un spēkā esamība
4.1. Jūsu pasūtījums tiek uzskatīts par piedāvājumu Saistību tiesību likuma izpratnē.
4.2. Cellbes apstiprina internetā iesniegto pasūtījumu saņemšanu, ja Jūs esat norādījis (-usi) e-pasta adresi. Cellbes apstiprinājums par pasūtījuma saņemšanu ir informatīvs, un tas neveido pasūtījuma pieņemšanu no Cellbes puses, lai noslēgtu Līgumu.
4.3. Cellbes nav atsevišķi jāpaziņo Jums par pasūtījuma pieņemšanu. Tiek uzskatīts, ka Cellbes ir pieņēmis pasūtījumu, ja Cellbes uzsāk pasūtījuma izpildi. Cellbes sniedz Jums apstiprinājumu par Līguma noslēgšanu vēlākais kopā ar precēm. Pasūtījuma derīguma termiņš izbeidzas 10 nedēļas pēc tam, kad Cellbes to saņēmis.
4.4. Veicot pasūtījumu, Jūs apliecināt, ka Jūsu tiesībspēja un rīcībspēja nav ierobežota un ka Jums ir pastāvīga dzīvesvieta Latvijā.

5. Pasūtījumu izpildes termiņi

5.1 Vidējais pasūtījumu izsūtīšanas laiks ir 6-9 darbdienas, bet sezonas laikā termiņš var tikt pagarināts par dažām nedēļām. Maksimālais pasūtījumu izpildes termiņš ir 6 nedēļas. Ja pasūtījumu nevar izpildīt 30 dienu laikā, Cellbes par to Jums paziņo pa tālruni, e-pastu vai pastu. Ja jaunais termiņš nav Jums piemērots, Jūs varat atsaukt pasūtījumu. Ja pasūtītās preces nevar izsūtīt no noliktavas visas reizē, Cellbes nosūta Jums pasūtītās preces vairākās pakās.

6. Pasūtījuma izpildes vieta
6.1. Preces no Cellbes kataloga var pasūtīt tikai Latvijas Republikā.
6.2. Ja Jūs esat norādījis (-usi), ka preču piegādes vieta ir VAS “Latvijas Pasts” Jūsu dzīvesvietas pasta nodaļa, tad pasūtījuma izpildes vieta ir VAS “Latvijas Pasts” pasta nodaļa. Ja Jūs esat norādījis (-usi), ka preču piegādes vieta ir SIA Omniva pakomāts, tad pasūtījuma izpildes vieta ir Jūsu izvēlētais SIA Omniva pakomāts.

7. Preču saņemšana
7.1. Jūsu preces tiks uzglabātas VAS “Latvijas Pasts” pasta nodaļā 30 dienu, kuru laikā Jums tiks nosūtīti divi paziņojumi par pasūtīto preču pienākšanu. Latvijas Pasts bez maksas sūtījumus glabā pirmās 10 dienas. Pēc tam, paku saņemot, par katru pārsniegto dienu Latvijas Pastam jāmaksā, un tas ir 1,00 € par dienu (ieskaitot brīvdienas un svētku dienas). Šī cena uz jums attieksies no 2022. gada 1. jūnija.
7.2. Ja prece tiek sūtīta uz Omniva pakomātu, tad sūtījuma uzglabāšanas laiks ir 7 kalendāra dienas, kuru laikā Pircējam īsziņā vai e-pasta vēstulē tiek nosūtīti divi paziņojumi par pasūtīto preču pienākšanu.
7.3. Ja Jūs nesaņemat pasūtītās preces to glabāšanas laikā pasta nodaļā vai pakomātā, tiek uzskatīts, ka Jūs esat atkāpies (-usies) no Līguma.

8. Preču cena un pasta izmaksas
8.1. Kopējās preču cenas ir norādītas Cellbes katalogā. Cellbes katalogā preču cenas norādītas eiro un iekļauj Latvijas Republikas pievienotās vērtības nodokli. Cellbes patur tiesības koriģēt cenas saistībā ar pēkšņām nodokļu, valūtas apmaiņas kursu vai izejvielu cenas izmaiņām.
8.2. Atlaides ir spēkā Cellbes katalogā norādīto laiku un kamēr preces nav izbeigušās. Vienam pasūtījumam iespējams piemērot tikai vienu atlaižu kodu.
8.3. Minimālā pasūtījuma vērtība ir 20 ‎€ (pēc jebkuras atlaides piemērošanas).
8.4. Neatkarīgi no faktiski nosūtītā paku daudzuma preču cenai tiek pieskaitīta vienreizēja maksa par piegādi (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Maksa par piegādi tiek aprēķināta vienreiz, par pirmo paku.
8.5. Ja Jūs izvēlaties preču piegādi ar VAS “Latvijas Pasts” kā parasto paku, tad maksa par piegādi ir 4,79 €. Ja Jūs izvēlaties preču piegādi uz SIA Omniva pakomātu, tad maksa par piegādi ir 4,49 €. Pakomātā saņemamās pakas lielums nedrīkst pārsniegt 41x38x64 cm. Ja šie izmēri ir pārsniegti, Cellbes paku piegādā ar Latvijas Pasta starpniecību uz pasta nodaļu.

8.6 Lai saņemtu personalizētās atlaides (piemēram, VIP atlaidi, kuponus), jāpiereģistrējas e-veikalā.

9. Samaksa par pasūtījumu
9.1. Jums jāsamaksā pasūtīto preču kopējā cena Cellbes vēlākais brīdī, kad preces tiek piegādātas Jums vai Jūsu pilnvarotajai personai, preču piegādes vietā.

10. Patērētāja atkāpšanās tiesības
10.1. Jums ir tiesības atkāpties no Līguma 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas. Ja preces tiek nosūtītas vairākās pakās, Jums ir tiesības atkāpties no Līguma 14 dienu laikā pēc pēdējās pakas saņemšanas.
10.2. Lai atkāptos no Līguma, Jums jāaizpilda precēm pievienotais paziņojums par atdošanu atpakaļ un jāievieto preces vēlams oriģinālajā iepakojumā. Preces jānogādā vietā, kur tās tika piegādātas (ja sūtījums tika saņemts pasta nodaļā, tad, atpakaļ sūtot, tas jānogādā tuvākajā VAS “Latvijas Pasts” pasta nodaļā; ja tika saņemts pakomātā, tad jānogādā tieši tajā Omniva SIA pakomātā, kurā tika saņemts) vai jāinformē Cellbes par atkāpšanos minēto 14 dienu laikā, izmantojot atteikuma veidlapu vai citā nepārprotamā veidā, uz adresi Cellbes, a/k 73, Olaine, LV-2114, vai uz e-pasta adresi info@cellbes.lv. Ja atteikšanās tiek veikta, nosūtot paziņojumu, tad Jums ir pienākums atdot atpakaļ preces 14 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas.
10.3. Preces, kas izgatavotas, ievērojot Jūsu personiskās vajadzības vai saskaņā ar Jūsu noteiktiem nosacījumiem, kas ātri bojājas vai kuru derīguma termiņš ātri izbeidzas, kas nav piemērotas atdošanai atpakaļ pēc to atvēršanas veselības aizsardzības vai higiēnas iemeslu dēļ (piemēram, kosmētika, ādas vai matu kopšanas izstrādājumi vai preču komplekti, kuros iekļautas iepriekš minētās preces atvērtā iepakojumā, apakšveļa atvērtā iepakojumā), audio ieraksti, video ieraksti vai datorprogrammas atvērtā iepakojumā un citas preces, kas nevar tikt atdotas atpakaļ to rakstura dēļ.
10.4. Atpakaļ atdotās preces nevar būt bojātas vai lietotas tādā mērā, kas pārsniedz parasto pakāpi, kāda nepieciešama, lai noteiktu preču raksturu, īpašības un funkcionalitāti, izmēģinot un apskatot preci pirms pirkuma izdarīšanas mazumtirdzniecības veikalā. Pretējā gadījumā, ja atpakaļ atdotās preces ir bojātas, Jūs esat atbildīgs (-a) par preču vērtības samazinājumu.
10.5. Izmaksas par preču atpakaļ atdošanu sedzat Jūs. Ja atdodat atpakaļ preces caur VAS “Latvijas Pasts” pasta nodaļu, pasta izmaksas par preču atpakaļ atdošanu ir 4,79 €. Ja atdodat atpakaļ preces caur SIA Omniva pakomātu, pasta izmaksas par preču atpakaļ atdošanu ir 4,49 €.
10.6. Pasta izmaksas par preču atdošanu atpakaļ nav jāmaksā pasta pakalpojumu sniedzējam, bet Cellbes, jo maksu pasta pakalpojumu sniedzējam samaksā Cellbes. Ja atpakaļ atdotās preces ir brāķis, pasta izmaksas par preču atdošanu atpakaļ sedz Cellbes.
10.7. Kopumā atkāpšanās gadījumā maksa par piegādi, kuru Jūs samaksājāt pie sākotnējās preces piegādes, tiek Jums atmaksāta. Ja pasūtījuma izdarīšanas laikā Jums bija iespēja izvēlēties vienu no dažādiem piegādes veidiem par dažādu cenu un Jūs neizvēlējāties vislētāko iespējamo veidu, tā maksas par piegādi daļa, kas pārsniedz vislētākā iespējamā piegādes veida izmaksas, Jums netiek atmaksāta.
10.8. Ja Jūs neatdodat atpakaļ visas preces, kas piegādātas viena pasūtījuma ietvaros, maksa par piegādi netiek atmaksāta, jo maksa par piegādi ir vienāda neatkarīgi no pasūtīto preču skaita un attiecībā uz precēm, kas paliek pie Jums, Līgums paliek spēkā. Ja Jūs atdodat atpakaļ visas preces, kas piegādātas viena pasūtījuma ietvaros, bet dažādos laikos, maksa par piegādi tiek atmaksāta, atdodot atpakaļ pēdējo pasūtījumā ietilpstošo preci.
10.9. Atmaksājamā maksa par piegādi attiecīgā apmērā tiek pieskaitīta preču atpakaļ atdošanas izmaksām, kādas radušās Jums, un to Jums izmaksā Cellbes. Maksa par piegādi netiek atmaksāta summā, kas pārsniedz ar ieskaitu segto summu, ja vien nav iespējams segt minēto summu ar ieskaitu par citiem prasījumiem, kādi Cellbes ir pret Jums un kuru izpildes termiņš ir iestājies. Ja tomēr Jūs samaksājat pasta izmaksas par preču atpakaļ atdošanu kā atsevišķu maksājumu, tad maksa par piegādi tiek Jums atmaksāta.
10.10. Cellbes atmaksā par pasūtījumu veiktos maksājumus uz Jūsu norādīto bankas kontu vai nodod summu skaidrā naudā caur VAS “Latvijas Pasts” vēlākais 14 dienu laikā pēc datuma, kad Cellbes saņēmis paziņojumu par atkāpšanos no Līguma. Cellbes var aizturēt atmaksu līdz atpakaļ atdoto preču saņemšanai vai kamēr Jūs atsūtāt pierādījumus par preču nosūtīšanu atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek pirmais.
10.11. Jums atkāpjoties no Līguma, Cellbes ir tiesības pieprasīt Jums nodot saņemtos augļus un citus labumus.

11. Tiesības uz preču maiņu
11.1. Jums ir tiesības bez maksas un bez jebkādu turpmāko norēķinu veikšanas vienu reizi apmainīt preces tā paša preču artikula ietvaros pret cita izmēra preci. Citos gadījumos preces apmainīt nevar, bet Jūs varat atkāpties no Līguma saskaņā ar 10. punktā noteikto kārtību un izdarīt jaunu pasūtījumu.
11.2. Ja preces nopirktas atlaižu periodā un ir atdotas atpakaļ pēc atlaižu perioda beigām, uz aizvietojošo preci atlaide neattiecas, un ir jāsamaksā cenas starpība.
11.3. Apmainīt nevar arī tās preces, kuras nevar atdot atpakaļ, pamatojoties uz 10.3. punktu.
11.4. Ja akcijas 3 = 2 ietvaros tiek atgrieztas divas preces, klienta paturētā prece nav bezmaksas, tā ir par maksu.

12. Brāķa preces un garantija
12.1. Cellbes ir atbildīgs par visiem pārdoto preču defektiem, kas pastāv piegādes brīdī un parādās divu gadu laikā pēc tam, kad preces piegādātas Jums. Ja defekts parādās sešu mēnešu laikā pēc tam, kad preces piegādātas Jums, tiek pieņemts, ka defekts pastāvējis brīdī, kad preces piegādātas Jums, ja vien šāds pieņēmums nav pretrunā ar preču vai defekta raksturu. Cellbes neatbild par defektu, ja defekts radies pēc tam, kad preces piegādātas Jums, un ja defekts radies preču nepareizas izmantošanas vai parasta nolietojuma dēļ.
12.2. Jums jāpaziņo Cellbes par defektu divu mēnešu laikā pēc defekta pamanīšanas. Ja iespējams, būtu labi, ja Jūs paziņotu klientu apkalpošanas dienestam par brāķa preci pie pirmās iespējas uz e-pasta adresi info@cellbes.lv vai pa tālruni 676 522 74.
12.3. Parādoties defektiem, par kuriem ir atbildīgs Cellbes, Jums ir tiesības pieprasīt preču bezmaksas remontu vai preču nomaiņu ar tādām pašām precēm bez defektiem. Ja preces saremontēt vai nomainīt nav iespējams, Jums ir tiesības atkāpties no Līguma.
12.4. Precēm tiek dota garantija tikai tad, ja tas skaidri norādīts Cellbes katalogā, ciktāl un uz tādiem noteikumiem, kādi tajā norādīti.

13. Cellbes atkāpšanās tiesības
Cellbes ir tiesības atkāpties no Līguma, kas noslēgts ar Jums, ja pasūtītās preces nav iespējams piegādāt un, cita starpā, ja preces noliktavā izbeigušās. Cellbes jāinformē Jūs par atkāpšanos no Līguma pie pirmās iespējas pa tālruni, e-pastu vai pastu. Ja Jūs jau esat samaksājis (-usi) par pasūtītajām precēm, Cellbes atmaksā pirkuma cenu vēlākais 14 dienu laikā.

14. Īpašuma tiesību paturēšana
Īpašuma tiesības uz precēm, kas tiek piegādātas Jums, pamatojoties uz pasūtījumu, pieder Cellbes līdz pilnas pirkuma cenas samaksai.

15. Kļūdas un krāsas
15.1. Cellbes patur tiesības izlabot nepatiesu informāciju, kas iekļauta Cellbes katalogā drukas kļūdu vai citādu kļūdu dēļ.
15.2. Katalogā redzamās krāsas var mazliet atšķirties no faktiskajām krāsām tehnisku drukāšanas iemeslu vai datora ekrānu dēļ.

16. Atbildības ierobežojumi
16.1. Tādu pārkāpumu gadījumā, kurus nereglamentē šie Noteikumi, Cellbes atbild tikai par tiešajiem materiālajiem zaudējumiem, kas nodarīti rupjas nolaidības dēļ vai ar nodomu, izņemot izraisītus veselības traucējumus vai nāvi.
16.2. Maksimālā Cellbes atbildība par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu saistībā ar Jūsu pasūtījumu aprobežojas ar kopējo pasūtījuma cenu.

17. Personas datu savākšana un izmantošana
17.1. Cellbes ir pienākums rūpēties par Jūsu personas datiem, tajā skaitā Jūsu vārdu, kontaktinformāciju, personas kodu, vecumu, pasūtītajām precēm, Jūsu izmantoto bankas kontu numuriem, datiem par Jūsu maksājumu veikšanu u. c., ko Jūs atklājat Cellbes vai kas Cellbes kļuvuši zināmi Līgumu izpildes procesā, caur Jūsu veiktiem preču vai Cellbes kataloga pasūtījumiem, jaunumu pasūtījumiem vai Cellbes konta izveidošanu.
17.2. Cellbes ir tiesības apstrādāt iepriekš minētos Jūsu personas datus Līgumu izpildes nolūkā un to izpildes nodrošināšanai neatkarīgi no Jūsu piekrišanas. Tas ietver pasūtījumu apstrādi preču nosūtīšanai, paziņojumu sūtīšanu par preču pieejamību vai piegādes datiem, kredīta pārbaužu veikšanu un informācijas sūtīšanu.
17.3. Cellbes var izmantot elektronisko kontaktinformāciju, kuru Jūs esat atklājis (-usi), veicot pasūtījumu, līdzīgu Cellbes preču un pakalpojumu reklamēšanai ar tiešo mārketingu, kamēr Jūs neesat to aizliedzis (-usi), paziņojot Cellbes par vēlēšanos to aizliegt uz e-pasta adresi info@cellbes.lv.
17.4. Cellbes apstrādā Jūsu personas datus citiem mērķiem, nekā noteikts iepriekšējos punktos, ja Jūs dodat šādu piekrišanu, veicot pasūtījumu. Personas datu apstrādes, pamatojoties uz šādu piekrišanu, mērķis ir uzturēt attiecības ar klientu, īstenot Cellbes un tā saistīto uzņēmumu un biznesa partneru mārketinga aktivitātes, veikt tirgus izpēti un tiešo mārketingu pa pastu, tālruni vai elektroniskiem saziņas līdzekļiem.
17.5. Organizācijas, kurām Cellbes ir tiesības nodot iepriekš norādītos datus iepriekš norādītajiem mērķiem, ir Cellbes saistītie uzņēmumi un biznesa partneri. Pašreiz Cellbes saistītie uzņēmumi un biznesa partneri ir šādas organizācijas: Consortio Invest AB (556705-2997, adrese: Norrlandsgatan 7, SE-111 43 Stokholma, Zviedrija), Cellbes AB (556540-2152, adrese: SE-501 87 Burosa SE-O, Zviedrija), Time Finans AB (556158-1041, adrese: a/k 947, SE-501 10 Burosa, Zviedrija). Nodošana tiek veikta, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos. Papildus tam Cellbes ir tiesības atļaut trešajām personām, kuras Cellbes izmanto Līgumu izpildē un to izpildes nodrošināšanā, izmantot Jūsu kontaktinformāciju, lai analizētu un plānotu viņu komercdarbību. Šādas trešās personas, citu starpā, ir pasta un piedziņas pakalpojumu sniedzēji (pašlaik šādas personas ir VAS "Latvijas Pasts", SIA Omniva un SIA Intrum Latvia, SIA Paus Konsults).

17.6. Cellbes tiesības tiek piešķirtas arī organizācijām, kurām Cellbes ir nodevis no Līgumiem izrietošās tiesības.
17.7. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu savākšanai un izmantošanai iepriekš norādītajā veidā, nosūtot paziņojumu par šādu vēlmi uz adresi Cellbes, a/k 73, Olaine, LV-2114, vai info@cellbes.lv.

17.8. Jūs varat atteikties no jaunumu vēstuļu vai SMS saņemšanas, ieejot e-veikala sadaļā “Mans profils” un izņemot ķeksīti no atbilstošajiem lodziņiem. Ir iespējams arī atteikties no jaunumu vēstulēm, noklikšķinot uz saites jaunumu vēstules apakšā. SMS saņemšanu var atcelt, nosūtot CBSTOP uz īso numuru 1863.

18. Prasījuma ieķīlāšana un cesija
Cellbes ir tiesības cedēt un ieķīlāt trešajām personām prasījumus, kas izriet no Līgumiem, kuri noslēgti ar Jums.

19. Piedziņas izmaksas
Ja Jūs kavējat maksājumus, Cellbes vai Cellbes pilnvarotai personai un personām, kurām Cellbes ir cedējis prasījumus, kas izriet no Līgumiem, kuri noslēgti ar Jums, ir tiesības piedzīt no Jums nepieciešamās un pamatotās izmaksas, kas radušās sakarā ar prasījumu piedziņu, kas izriet no Līgumiem, kuri noslēgti ar Jums, tajā skaitā juridiskās palīdzības un piedziņas pakalpojumu izmaksas.

20. Atteikums pieņemt pasūtījumus
Cellbes ir tiesības atteikties pieņemt Jūsu pasūtījumu un noslēgt Līgumu ar Jums pēc sava ieskata. Ja ir trīs (vai vairāk) neizpirktas pakas, Cellbes patur tiesības nepieņemt nākamos pasūtījumus.

21. Pušu paziņojumi
21.1. Visi ar Līgumu saistītie paziņojumi, lūgumi, brīdinājumi un pieprasījumi jānosūta otrai pusei vismaz tādā formā, kuru iespējams reproducēt rakstveidā (pa e-pastu vai pastu), ja vien no Līguma neizriet citas formālas prasības.
21.2. Pa pastu nosūtīti paziņojumi uzskatāmi par saņemtiem, ja adresāts ir atsūtījis rakstveida apstiprinājumu par attiecīgā dokumenta saņemšanu vai ja pēc dokumenta nodošanas pastā ir pagājušas 7 (septiņas) kalendārās dienas.
21.3. Pa e-pastu nosūtīti paziņojumi uzskatāmi par saņemtiem, ja adresāts ir atsūtījis apstiprinājumu par e-pasta saņemšanu vai ja pēc e-pasta nosūtīšanas ir pagājusi 1 (viena) darba diena.
21.4. Ja Jums ir spēkā esoši kredīta līgumi, tad Jums jāpaziņo Cellbes par izmaiņām Jūsu kontaktinformācijā vismaz tādā formā, kuru iespējams reproducēt rakstveidā, piecu dienu laikā pēc tam, kad notikušas attiecīgās izmaiņas.

22. Pārbaudes iestāde un strīdi
22.1. Iestāde, kuras kompetencē ietilpst pamatojoties uz šiem Noteikumiem noslēgto Līgumu uzraudzība, ir Patērētāju aizsardzības pārvalde (Rahukohtu 2, Tallina 10130, Posti 34 Hāpsalu (Haapsalu) 90504, Rakvere 17, Jihvi (Jõhvi) 41533, Tallinna 6, Kuresāre (Kuressaare) 93819, Rüütli 25, Paide (Paide) 72713, Kesk 16, Pilva (Põlva) 63308, Suur-Sepa 16, Pērnava (Pärnu) 80017, Eduard Vilde 2a, Rakvere (Rakvere) 44316, Tallinna mnt 14, Rapla (Rapla) 79513, Kesk 27, Sillamē (Sillamäe) 40231, Õpetaja 9a, Tartu (Tartu) 51003, Aia 17, Valga (Valga) 68203, Vabaduse plats 6, Vīlande (Viljandi) 71020, Jüri 11, Viru (Võru) 65620).
22.2. Visi strīdi starp pusēm, kas izriet no Līgumiem, tiek atrisināti pārrunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīds tiek atrisināts tiesā, kas ir tuvākā Jūsu dzīvesvietai. Jums ir pienākums nodrošināt, lai Cellbes būtu zināma Jūsu dzīvesvietas adrese. Ja nav papildu datu, Cellbes ir tiesības uzskatīt to adresi, kurā Jūs esat pasūtījis (-usi) preci, par Jūsu dzīvesvietas adresi.
22.3. Papildus iepriekš minētajai strīdu atrisināšanas kārtībai Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Patērētāju aizsardzības pārvaldē.

23. Sūdzības un strīdi (kopā ar vietējo strīdu izšķiršanas iestādi)
23.1. Ja Jūs esat saņēmis defektētu preci, lūdzu, sazinieties ar mums, lai varētu problēmu atrisināt. Mēs vienmēr esam gatavi atrisināt problēmu pēc abu pušu savstarpējas vienošanās. Ja mēs nevaram panākt savstarpēju vienošanos, Jūs varat vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības departamentā. Instrukcija atrodama šeit: http://www.pateretajs.lv/.
Ar sūdzību var vērsties arī Eiropas Komisijas patērētāju centra portālā – īpaši, ja Jūsu dzīvesvieta nav Igaunijā, bet citā ES valstī. Problēmu var iesniegt adresē http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kur Jums jāatstāj arī mūsu e-pasta adrese: info@cellbes.lv.
23.2. Sūdzības un strīdi (bez vietējās strīdu izšķiršanas iestādes)
Ja Jūs esat saņēmis defektētu preci, lūdzu, sazinieties ar mums, lai varētu problēmu atrisināt. Mēs vienmēr esam gatavi atrisināt problēmu pēc abu pušu savstarpējas vienošanās. Ja mēs nevaram panākt savstarpēju vienošanos, Jūs ar sūdzību varat vērsties Eiropas Komisijas patērētāju centra portālā. Problēmu var iesniegt adresē http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kur Jums jāatstāj arī mūsu e-pasta adrese: info@cellbes.lv.

24. Noslēguma noteikumi
24.1. Šos Noteikumus un Līgumus reglamentē Latvijas likumdošana.
24.2. Ja jebkura Noteikumu norma ir spēkā neesoša, tas neietekmē pārējo Noteikumu un Līgumu spēkā esamību. Spēkā neesošā norma jāaizvieto ar spēkā esošu normu, kas ir juridiski un ekonomiski iespējami tuva spēkā neesošajai normai.
24.3. Jūs esat izlasījis (-usi) šos Noteikumus, piekrītat to noteikumiem un nosacījumiem un apstiprināt to, iesniedzot pasūtījumu un pieņemot pasūtītās preces.


Lai lejupielādētu noteikumus PDF formātā, klikšķini šeit.


Uzticama piegāde
Droša norēķināšanās
Tiesības atdot atpakaļ preces 14 dienu laikā

Pērciet modes preces un apģērbus tiešsaistē Cellbes vietnē

Droša iepirkšanās

Par Cellbes

Individuāla apkalpošana

Sekojiet līdzi aktualitātēm

Abonējiet mūsu jaunumu vēstuli par jaunāko produktu laišanu tirdzniecībā, piedāvājumiem un ziņām.

Sekojiet mums

  • Mēs veicam piegādi tikai uz Latvijas adresi.
  • Maksa par piegādi no 4,49 eur. Pasūtījuma minimālā vērtība 20 €.
  • Tiesības preci atgriezt 14 dienu laikā.